• SMP NEGERI 1 KALINYAMATAN
  • Unggul dalam prestasi berdasarkan iman, taqwa, budi pekerti dan berwawasan lingkungan

7 Bahasa Jawa Smt 1 wulangan 1 (bab 1) Teks Naratif

Materi 1

KARIMUNJAWA

Karimunjawa kuwi jeneng pulo ing Laut Jawa kang dumunung neng kabupaten Jepara. Ing Karimunjawa ana 27 pulo kanthi ombo dharatane 1.500 hektar lan laute 110.000 hektar. Adhedhasar legendha kang ana ing bebrayan, jeneng Karimunjawa kuwi saka tembung kremun-kremunatau katon kabur/samar yen dideleng saka GunungMuria. Jaman biyen Sunan Kudus priyatin amarga putrane nakal. Jenenge putrane yaiku Amir Hasan. Supaya entuk pendhidhikan agama Islam kang luwih apik, Sunan Kudus ngirim putrane sinau agama Islam ing pesantren Muria kang diasuh dening SunanMuria. Nalika sinau ing Pesantren

SunanMuria, Amir Hasan dikancani Danang Joyo lan Abdul Manan. Sawise wis suwe sinau ing pesantren, Amir Hasan dadi wong kang alim lan apik budine. supayangelmu kang disinauni akeh barokahe, SunanMuriangutus Amir Hasan lunga menyang pulo kang katon kremun-kremun utawa katon samar saka GunungMuria. Supaya Amir Hasan bias nerapake lan ngrembakakake pendhidhikan agama Islam kang wis disinauni. Danang Joyo lan Abdul Mananuga melu ngetutake.

 

Nalika wis tekan ing pulo kuwi, Amir Hasan kaget mirsani maksiat ana ing kana. Judi, mendem, pelacuran, lan tukaran wis dadi perangan saka bebrayan kana. Ana loro wong ala kang diwedeni bebrayan yaiku Gendowor lan Singa Lodo. SunanMuria ngirim loro utusan, yaiku Kambangan lan Gambreng, supya nusul Amir Hasan ing pulo kanggo ngewangi merjuwangake ngrembakakake Islam neng kana. Maneka legendha lan mitos ing pulo kasebut, antawise LegonLele lanSiput Bolong, yaiku iwak lelemati lansiputmati kanthi gegere bolong. Kewan sakloron bias urip meneh amarga kena tetesan iluhe Amir Hasan. Ana uga mitos banyu pancuran kang nyeahatake, ula edor, lan watu putih. Mitos paling kesuwur ing bebrayan yaiku wit Dewadaru lan Setigi kang urip saka tongkat Amir Hasan kang ditoklek dadi loro lan diceblokake ing lemah.amarga usada lan kasarehane Amir Hasan bisa mandhekake angkara murkane Gendowor lanSingoLodo.Kekarone bisa sadhar lan mlebu Islam saengga uripe tentrem. Dening Amir Hasan, pulo kang elok katon kremun – kremun saka kadohankuwi dijenengake Karimunjawa.

 

Tulisan Lainnya
7 Bahasa Jawa smt 1 Wulangan 1 (Bab 1) Teks Naratif (SOAL)

Sugeng Makarya (Selamat Mengerjakan)  Di kerjakake ana ing buku tulis ! Ayahan 1 (Tugas 1) Apa kang dadi irah-irahane (judul) ing crita kasebut? Wangsulan:……&hellip

08/07/2020 10:16 WIB - admin