• SMP NEGERI 1 KALINYAMATAN
 • Unggul dalam prestasi berdasarkan iman, taqwa, budi pekerti dan berwawasan lingkungan

7 Bahasa Jawa smt 1 Wulangan 1 (Bab 1) Teks Naratif (SOAL)

Sugeng Makarya (Selamat Mengerjakan) 

Di kerjakake ana ing buku tulis !

Ayahan 1 (Tugas 1)

 1. Apa kang dadi irah-irahane (judul) ing crita kasebut?

Wangsulan:…………………………………….........................................

 1. Crita Karimunjawa ana ing dhaerah ngendi?

Wangsulan: ……………………………………………………………

 1. Aranana para paraga (tokoh) kang kapacak ing crita Karimunjawa!

Wangsulan:……………………………………………

 1. Kepriye alur kang digunakake pengarang ing crita kasebut?

Wangsulan:……………………………………………………………

 1. Wayah apa lan ana ngendi kadadeyan ing crita Karimunjawa?

Wangsulan:…………………………………………………………

 1. Sapa kang dadi paraga (tokoh) utama ing crita kasebut?

Wangsalan: ………………....…………………………………………

 1. Aranana paraga (tokoh) kang nduweni watak ala ing crita kasebut!

Wangsulan : …………………………………………….......................

 1. Crita naratif Karimunjawa kalebu crita legendha, kenapa?

Wangsulan: ………………………………………………………….

 1. Mitos wit apa kang paling kesuwur ing Karimunjawa?

Wangsulan:……………………………………………………………

 1. Tuladha kang becik utawa pesen moral kang kepriye kang bisa kajupuk saka crita kasebut?

Wangsulan……………………………………………………………

Tulisan Lainnya
7 Bahasa Jawa Smt 1 wulangan 1 (bab 1) Teks Naratif

Materi 1 KARIMUNJAWA Karimunjawa kuwi jeneng pulo ing Laut Jawa kang dumunung neng kabupaten Jepara. Ing Karimunjawa ana 27 pulo kanthi ombo dharatane 1.500 hektar lan laute 110.000 hek

08/07/2020 10:10 WIB - admin